FARLIG GODS

Det er ikke lov å lagre varer som:

Matvarer
Væsker
Eksplosiver
Giftige materialer


HENSYN
Av hensyn til alle leitakere har vi noen begrensinger i hva du kan lagre hos oss.

SIKKERHET
For din egen og andres sikkerhet kan vi ikke oppbevare slike ting som eksplosiver og giftige materialer..

FORSIKRING
Noen av begrensingene er også gjort for å forhindre økte forsikringspremier for våre leietagere!